Nå ser det ut til at det blir gjenåpning av treningssentrene den 15.juni, selv om det enda ikke er 100% sikkert, men vi satser på at det blir den datoen. Vi har ikke fått kriteriene for å kunne åpne med tanke på smittevern og instrukser om dette enda, men vi er uansett forberedt til åpning og gleder oss!

Vi som drivere har hatt tøffe dager, og vi vet også at savnet etter treningsrutinen har vært stor blant dere medlemmer, spesielt med tanke på den værmessig dårlige våren vi har hatt!

Denne informasjonen under her gjelder dere som har betalt i den stengte perioden, med enten avtalegiro eller forskuddsbetaling privat eller via bedriftsavtaler. Når det gjelder bedriftsavtalene så vil vi gjøre dette i samarbeid med arbeidsgiver.

Vi er utrolig takknemlig for tålmodigheten og støtten vi har fått fra dere, det varmer virkelig!

Plan for kompensasjon i forbindelse med Corona virus:

Alle som har betalt i stengt periode har muligheten til å be om betalingsfrie perioder i tilsvarende tid som de har betalt, men ikke fått trent. Dette skal kompenseres innen 1.mai 2023. (se egen info under). Vi refunderer ikke penger, men avregner på fremtidige betalinger.

Alle som har betalt i den stengte perioden får ført antall dager de har til gode på sitt kundekort, og det avregnes deretter etter gjeldende regler:

1. Alle skal ha fått tilbudet om å få avregnet den perioden de har til gode innen 1.mai 2023. Dette for å holde på likviditeten og spre det utover tid.

2. De som sier opp medlemskapet innen 1.mai 2023 får betalingsfrihet i slutten av sitt abonnement i tilsvarende dager til gode. Om du for eksempel sier opp 1. oktober

2020, og har 60 dager til gode, så betaler du ikke de to siste månedene, men kan allikevel trene ut november. Dette må kommuniseres med oss på epost.

3. De som ønsker den betalingsfrie perioden så snart som mulig etter at vi har åpnet igjen må kommunisere det med oss for å avtale tidspunkt. For å sikre likviditet så oppfordrer vi at ikke alle velger periode umiddelbart etter åpning. Det skal være betalingsfrihet innen det er gått 12 måneder for de som ber om å få det snarest mulig.

For å sette denne situasjonen i perspektiv, så har vi nå snart 3 måneder uten noe salg, og mange oppsigelser og frys av medlemskap. Normalt er mars, april og mai måneder vi har vekst i antall medlemmer, nå er det hele snudd på hodet. 0 salg samt utmeldinger og frys. At gjenåpningen vil skje i lavsesong gjør det også svært utfordrende for oss, men vi skal få det til!

Vi er av de bedriftene som fyller kriteriene for kompensasjonsordningen, og det hjelper oss selvsagt da vi får dekket deler av utgiftene våre. Ordningen dekker derimot ikke inntektstapet vi får på de ca. 2500 avdragene vi skal kompensere. Men vi er ved godt mot og skal fortsette å levere et godt tilbud for deg som medlem, også i fremtiden!

Vi gleder oss til å se DEG på trening igjen!

All kommunikasjon om ønsket frysperioder, kompensasjon eller oppsigelser så vil vi at alt sendes på mail og ikke tas på telefon. Dette for dokumentasjon senere.

Har du spørsmål så er du selvsagt velkommen til å ringe meg!

Takk igjen for tålmodighet og støtte!

Med sportslig hilsen
Nils Henning Øglænd

Daglig leder Aktiviteten Treningssenter

tlf 97761521 post@aktiviteten.no

Aktiviteten Treningssenter

FULL FRIHET - INGEN BINDINGSTID!

Bli medlem